ආසන වෙන්කර පසුව ගෙවන්න

You don't need a credit card anymore!

ඔබට ණයවර කාඩ්පතක් නොමැතිද? එසේ නැතිනම් ඔබගේ ණයවර කාඩ්පතේ වලංගු ණය සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත්ද? ඔබ ඒ ගැන කණස්සල්ලට පත් නොවන්න. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පිරිනමන ගුවන් ගමන් ගාස්තුව ලබාගැනීමට ඔබට එය කිසිසේත්ම බාධාවක් නොවෙයි.ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සහ මිහින් ලංකා ඔබගේ ප්‍රියතම දේශීය බැංකු සමග එක්වෙමින් “ දැන් ආසන වෙන්කර පසුව ගෙවීමේ” පහසුකම ඔබට ඉදිරිපත් කර ඇත.ණයවර පතකින් තොරව සිදුකළ හැකි ගෙවීම් අතරින් සුවිශේෂීම ක්‍රමවේදය මෙයයි.

මෙය භාවිතා කළ හැක්කේ කවුරුන් හටද?

ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම පහසුකම භාවිතා කළ හැකිය.

ඔබට ණයවර කාඩ්පතක් නොමැතිකම , ඔබගේ ණයවර කාඩ්පතේ වලංගු ණය සීමාව ඉක්මවීම හෝ ණයවර කාඩ්පත භාවිතා කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නොවීම, ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් “ දැන් ආසන වෙන්කර පසුව ගෙවීමේ” පහසුකම මගින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පිරිනමන විශේෂ ගුවන් ගමන් ගාස්තුව ලබාගැනීමට බාධාවක් නොවන අතර කිසිම අතරමැදියකු නොමැතිව එය ගුවන් සේවය වෙතින් ඔබට ලබාගත හැකිය.එහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ කිසිදු සේවා ගාස්තුවක් අයකර නොගැනීමයි. එමෙන්ම මෙම පිරිනැමීම භාවිතා කිරීමට ඔබට මෙහි සඳහන් කර ඇති කිසිම බැංකුවක ගිණුම් හිමියෙක් වීමටද අවශ්‍ය නැත.

Sri Lanka Payment Options Click here.

UAE Payment Options Click here.


එය ලබාගන්නා අයුරු

  1. www.srilankan.com වෙතින් ඔබගේ ආසන වෙන්කිරීම සිදුකරන්න
  2. ගෙවීම් පිටුවට පිවිසි විට “පසුව ගෙවීමේ විකල්පය” ( Pay Later option) තෝරාගන්න.එවිට ඔබගේ ආසන වෙන්කිරීම පැය 48 ක කාලයක් රැඳෙනු ඇත.
  3. අක්ෂාරාංක හයකින් යුත් ආසන වෙන්කිරීමේ යොමු අංකයක් සමගින් සහ ගෙවීම් ක්‍රමවේදය සදහා උපදේශනයන් සඳහන් කරමින් ආසනය වෙන්කර ඇති බව තහුවරු කිරීමේ විද්‍යුත් පණිවිඩයක් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත.
  4. දිවියින පුරා පිහිටි ඕනෑම සම්පත් බැංකු,ලංකා බැංකු,කොමර්ෂල් බැංකු සහ හැටන් නැෂනල් බැංකු වල ඕනෑම ශාඛාවක් වෙත පැමිණෙන්න.
  5. අක්ෂරාංක 6 සහිත ආසන වෙන්කිරීම් යොමු අංකය සහ ඔබගේ ආසන වෙන්කිරීම තහවුරු කළ විද්‍යුත් පණිවිඩය මගින් ඔබට සන්නිවේදනය කරන ලද මුදල සඳහන් කර ගෙවීම් පත්‍රිකාව සම්පුර්ණ කරන්න.
  6. ගෙවීම් පත්‍රිකාව කවුළුව වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.
  7. ගෙවිම පිළිගැනීමෙන් පසු ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට ඔබගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රය ලැබෙනු ඇත.

එසේ නැත්නම් ඔබගේ අන්තර්ජාල බැංකු ගිණුම් හෝ ජංගම යෙදුම් භාවිතා කරමින් ඔබට ගෙවීම් සිදුකළ හැකිය.


* පැය 48 ක් ඇතුළත පිටත්වන ගුවන් ගමන් සඳහා මෙම පහසුකම ලබාගත නොහැකිය.


වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර l bookings@srilankan.com වෙත විද්‍යුත් ලිපියනක් යොමු කිරීමට හෝ 071 021 1700 ඇමතීමට කටයුතු කරන්න.


ලොව වටා යා හැකි ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රය


Close

flysmiles


More about FlySmiles